domingo, 3 de julio de 2011

El Pla de la Doble V. Vela i Verdeguer, nova fase per a l’economia valenciana (I).

El diari Las Provincias publica a la seua edició d'avui, diumenge 3 de juliol, una llarguísima entrevista als dos consellers que s’han fet càrrec de l’economia valenciana: José Manuel Vela i Enrique Verdeguer, amb les carteres d’Hissenda i Economia, respectivamente. Són –segons el diari- els responsables del Pla de la Doble V.
Paga la pena llegir les declaracions, les respostes dels dos consellers a les preguntes, -en ocasions incisives, en ocasions complaents i lluidores-, del periodista (la notícia no va signada, si més no en l’edició digital). En el post que trobareu infra hi ha un molt extens extracte de l’entrevista, amb les idees més interessants, més sorprenents o més polèmiques, en negreta i subratlades. En aquest, uns comentaris d’allò que he trobat més destacable.

El to dels consellers és bastant més tècnic que no polític en el sentit convencional de la paraula. Són dos professors, sembla, davant un problema professional de dimensions siderals. Ara bé, dues de les sensacions més intenses que genera l’entrevista en aquest lector és que els nous consellers a) pateixen d’una mena d’adanisme segons el qual la política econòmica que ells van a dissenyar i executar és independent, no té res a veure ni parentiu de la desenvolupada pels governs del Partit Popular des de 1995 ençà; b) no són responsables del que s’ha fet fins ara en matèria econòmica i, per tant, no paga la pena la menor autocrítica.

Passem revista a alguns dels que podrían haver estat els titulars generats pels consellers, amb algun comentari de qui signa.

- Estamos en una crisis brutal que nadie auguró. Vamos a actuar muy rápido. Què ha fet el Consell, doncs, fins ara? Acabem de descobrir que hi ha una crisi? Ja era hora, llavors, que començarem a actuar.

- El presupuesto es fundamental con su análisis previo de coyuntura. A partir de ahí nos pondremos a buscar la recuperación económica y la generación de empleo. Roda i volta: que hem fet fins ara? Ens anem a posar, ara, a buscar la recuperación econòmica i els llocs de treball?

- [Van a pujar els impostos?] Rotundamente no. ¿Por qué? Porque el motor de nuestra economía es la demanda interna que es el consumo y lo que nos va a permitir ver brotes verdes que algunos ya ven. De esta salimos. El sector exterior y el turismo van a ser fundamentales en esa recuperación de la economía.
Des de quan hem descobert això?

- El gasto corriente es sanidad, es educación. Deu de ser un error de transcripció, això. No quiero precipitarme pero vamos a estar en capacidad de reducir los gastos este año en más de 600 o 700 millones de euros. De aquí a final de año. Con medidas que muchas veces serán impopulares y nos tirarán piedras. Si el 85 per cent de la despesa de la GV és sanitat i educació, i anem a reduïr d’aquí, està clar que van a ser mesures impopulars. Però, sols impopulars o també contraproduents per a la recuperació econòmica?

- Nuestro margen está en la gestión y en lo micro para tratar de no duplicar organismos, ayudas, tender a modelos únicos de ayudas, ventanillas únicas, cofinanciaciones, buscar colaboraciones entre lo público y lo privado. Pedagogía. Si hay un recorte van a haber sectores, empresas, proveedores y clientes afectados. Amb els antecedents que tenim, en matèria d’educació i de sanitat, les col.laboracions entre públic i privat és mentar la bitxa.

- España es un país pobre donde la gente vivimos como ricos; (…) Las prestaciones que aquí se dan en ningún país del mundo se están dando. El gasto farmacéutico es brutal. En el tema universitario, por ejemplo, no puede ser que todas las titulaciones se impartan en todas las universidades. Hem nugat els gossos amb llonganisses, també durant els darrers 16 anys de govern del PP, i ara ens hem adonat que som pobres, ai!!!. Això de les duplicitats de les titulacions, ¿afectarà les privades que competeixen de manera discutible amb les universitats públiques, per exemple amb la concesió de terrenys o la utilització de recursos públics com ara els hospitals?

- Si nos vamos a Sanidad, lo que se ha trabajado durante los últimos años es en llevar la cama al enfermo. Lo que debería es empezar a llevar al enfermo a la cama. Racionalizar. Como veo que vamos a acabar en el copago eso tiene que ser una solución precedida de un pacto de Estado entre los principales partidos políticos. Mi ídolo, que es el profesor Barea, se le ocurrió decir: oiga en los hospitales el servicio es la sanidad pero esto no es un restaurante. La comida que se la pague el paciente. Y tiene razón. El professor Barea (i el professor Vela, sorry) té una idea absurda i retrògrada del que és assistència sanitària. Atendre un malalt no és sols cosa de bisturí, quiròfans, pastilles, ungüents i sutures. Confondre un hospital amb un restaurant perquè el malalt ha de ser alimentat d’acord amb les seues necessitats de salut és propi d’una mentalitat comptable.

- En la época socialista el Ayuntamiento era el polideportivo, la biblioteca o el auditorio. Luego llegaron los campos de césped artificial. Tu pueblo si no tiene todo esto no vale. ¿Tenemos la culpa de eso? Sí, pero los políticos estamos denostados. En l’època socialista? Però no han passat setze anys d'això? Està mal tindre poliesportius i biblioteques? Si és així, qui ha governat des de 1995 aquest territori? Què en pensarà la senyora Barberà d’aquesta concepció?

- Aquí en la Comunitat tenemos unas infraestructuras espectaculares: carreteras, polideportivos... puede ser discutible si hacían falta pero están ahí. El endeudamiento se ha utilizado para hacer cosas. Inversiones se han acometido muchas y por lo tanto ya no se van a tener que acometer en un plazo corto. Hay que aprovechar esas infraestructuras para hacer de la Comunitat un sitio muy atractivo desde el turismo, inversión y cooperación empresarial. Hay un estado de bienestar que la sociedad nos pide mantener. És veritat que algunes són molt discutibles, però ahí estan. Qui les va dissenyar i programar? Qui va dur la comptabilitat? Qui va elaborar els plans d’ús d’aquestes obres? A qui hauríem de demanar-li explicacions i comptes?

- Se va a pagar [als proveidors]. ¿Cuándo? Me comprometo a que si el fondo de competitividad se ingresa y la situación de los mercados se normaliza, la deuda se renueva y el Ministerio autoriza los niveles de endeudamiento, en el plazo de un mes ha cobrado todo el mundo. Quatre premises han d’acomplir-se i, pel que sembla, sols la quarta –emetre deute- està en mans de la GV i dels seues consellers econòmics. Malament anem.

- El tema de las televisiones autonómicas es insostenible. Para que los valencianos veamos el fútbol, los informativos o la pilota no hacen falta esas estructuras. Veurem que opina el negociat d’Agitació i Propaganda. Atents a les nostres pantallas.

- El mercado nuestro es muy pequeño. El que no haya explorado otros mercado está muy condicionado. Consejos entre comillas: uno, nuestro mercado limitado; dos, hay un elemento clave como es la formación y tres ¿cuál es nuestro problema?: somos malos vendedores porque está mal visto pero todo el mundo es vendedor de sí mismo. La formació [de la población activa] és clau, com sabem. Sabem? Ho sabien els governs de Zaplana i de Camps? Què hen fet els darrers setze anys en política educativa? I ara, anem a reduir despesa en educació? Llavors en què quedem, és clau o no és clau?

José Manuel Vela i Enrique Verdeguer són professors de la Universitat de València, col.legues meus al capdavall. Com a company i com a ciutadà no puc sinó desitjar-los bon vent i barca nova. I que tinguen molta sort. Les declaracions d’avui, no obstant, no m’han generat precissament una sobredosi d’esperança.

Vela i Verdeguer a Las Provincias. Nova fase per a l'economia valenciana (II)

 

A continuació una síntesi de l'entrevista als consellers Vela i Verdeguer, que ha originar el post anterior.

El Consell anunciará este mes recortes de 700 millones para 2011


Las Provincias, 03.07.11

Salir de la crisis es tarea de dos: del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y del de Economía, Enrique Verdeguer. Camps ha elegido a dos cirujanos de bisturí fino. Vela tiene la ingrata labor de abrir y operar; Verdeguer, la de suturar. Del alta al paciente ya se encargará el conseller de Empleo, José Ciscar, si el paro mejora. Vela y Verdeguer desvelan en LAS PROVINCIAS las claves para la recuperación.

-Lo que hacía antes Gerardo Camps ahora es cosa de tres. ¿Cuál es la fórmula para salir de la crisis?

José Manuel Vela. Este Gobierno busca concentrar esfuerzos de una forma más eficaz. La economía va unida al presupuesto. La primera tarea que se hace es una previsión de coyuntura económica, se fija el empleo que se va crear, si va a crecer el PIB... Economía hace ese informe. La labor de Hacienda es destinar los recursos. El resultado del presupuesto es cómo va a funcionar la economía. Uno de los efectos fundamentales es el empleo. Estamos en una crisis brutal que nadie auguró. Vamos a actuar muy rápido. Soy partidario de darme 50 días y no he tenido ni siquiera uno. Un sindicato ya ha dicho que aquí no se pagaba la nómina y se ha pagado. Me dicen que se tenían que pagar el día 23. A partir de ahora se va a pagar el último día hábil de cada mes que es cuando llega el dinero de la financiación. Anticipar el pago de una nómina, que son 600 millones de euros... no estamos para eso. Deben cobrar pero no antes que los demás trabajadores.

Enrique Verdeguer.  El presupuesto es fundamental con su análisis previo de coyuntura. A partir de ahí nos pondremos a buscar la recuperación económica y la generación de empleo. Ahí vamos a utilizar la austeridad, transparencia, racionalidad, eficiencia.... ¿Qué previsiones hay? Imprevisible. Los medios juegan un papel que es el psicológico. Transmitir un mensaje de serenidad es fundamental. Si transmitimos pánico se agravará la situación.

Vela. Yo llevo 14 años aquí. Iba en un barco pero no en el puente. Ahora ya voy arriba y ves el horizonte mucho mejor. Hay gente que quiere desestabilizar. Llevo años oyendo que la Comunitat está en quiebra y no hemos dejado de pagar un vencimiento jamás. Son momentos de serenarse. La clave son los mercados financieros internacionales. Se ha cerrado el grifo a gobiernos, a empresas, a particulares. Lo de Grecia pinta bien. Si se hubiera ido al traste hubiéramos pasado muchísimos problemas. La situación macrointernacional es delicadísima. En los mercados de deuda la Generalitat tiene muchas operaciones que vencen y se renuevan. Hasta que en Grecia pasó lo que pasó no nos preocupaba. Los bancos se peleaban por colocar su dinero pero hoy no hay mercado.

Verdeguer. Tuvimos la buena noticia de Grecia y eso nos da un margen de maniobra. Nosotros vamos a hacer nuestros deberes día a día para consolidar la situación pero lo que no se puede esperar son milagros de la noche a la mañana. Hay que ser optimistas pero realistas.

-La máxima de Camps es ahorrar para crecer. ¿Hay medidas concretas para ahorrar o generar ingresos? ¿Subirán los impuestos?

Vela. En economía es muy importante saber cuándo debes tomar la medida y saber cuándo va a surtir su efecto. ¿Van a subir los impuestos? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque para eso necesito modificar la ley y llegar al nuevo presupuesto del año que viene. No puedo subir de hoy para mañana porque además lo que haces hoy tiene efectos mucho después de cuando se aprobaron. El contexto ha cambiado y se busca hacer otra cosa.

-La pregunta era una subida de impuestos a medio plazo.

Vela. Rotundamente no. ¿Por qué? Porque el motor de nuestra economía es la demanda interna que es el consumo y lo que nos va a permitir ver brotes verdes que algunos ya ven. De esta salimos. El sector exterior y el turismo van a ser fundamentales en esa recuperación de la economía.

-Las prestaciones sociales absorben la mayoría del presupuesto...

Vela: el 85%

-Y en personal nueve de cada diez son sanitarios o profesores. ¿Dónde está el margen de actuación? Si no viene por la recaudación y el presupuesto está cerrado ¿dónde se va a actuar?

Vela. En lo que podamos actuar y que no dependa de la legislación del Estado. ¿Se va a recortar el gasto? Por supuesto ¿El gasto corriente se puede recortar? Por supuesto. El gasto corriente es sanidad, es educación. Hay medidas de dos tipos: unas cualitativas para tomar otras más duras y otras que ahorran mucho y que te facultan para reducir el gasto de verdad. Mi cabeza está ordenada pero lo anunciaremos seguro antes de que concluya julio. No quiero precipitarme pero vamos a estar en capacidad de reducir los gastos este año en más de 600 o 700 millones de euros. De aquí a final de año. Con medidas que muchas veces serán impopulares y nos tirarán piedras. Trataremos que no nos hagan daño. Habrá gente enfadada y también otra contenta pero oigo lo que pide la calle.

Verdeguer. Los plazos son muy importantes. La urgencia acaba siendo contraproducente. Pan para hoy y hambre para mañana. Hay que ser sólidos y tener una estrategia clara. Las cosas no se van a resolver de aquí a una semana. El impacto de las medidas lleva su plazo. ¿Con más ahorro se pueden hacer más cosas? Por supuesto, es cierto que tenemos compromisos, que no controlamos cierta legislación, que la sanidad y educación están ahí con un 85% del gasto. Nuestro margen está en la gestión y en lo micro para tratar de no duplicar organismos, ayudas, tender a modelos únicos de ayudas, ventanillas únicas, cofinanciaciones, buscar colaboraciones entre lo público y lo privado. Pedagogía. Si hay un recorte van a haber sectores, empresas, proveedores y clientes afectados.

-Sanidad y Educación, ¿aquí también llegará la racionalización?

Vela. Por supuesto. España es un país pobre donde la gente vivimos como ricos; Estados Unidos es un país rico donde la gente vive como si fuera pobre. Las prestaciones que aquí se dan en ningún país del mundo se están dando. El gasto farmacéutico es brutal. En el tema universitario, por ejemplo, no puede ser que todas las titulaciones se impartan en todas las universidades. Yo no puedo darla en Alicante, Castellón, Valencia, Elche. No puede haber titulaciones en la que el alumnado es inferior al número de profesores que la imparten.

-Para recortar ahí hace falta valor

Vela. Total. Hasta los propios rectores de la universidad que dependen de un claustro beligerante eso lo entienden. Si nos vamos a Sanidad, lo que se ha trabajado durante los últimos años es en llevar la cama al enfermo. Lo que debería es empezar a llevar al enfermo a la cama. Racionalizar. Tipos de intervenciones poco habituales y muy caras, pues que se hagan en un solo hospital de la Comunitat.

-¿Pero esas medidas se atreverían a tomarlas en solitario?

Vela. Como veo que vamos a acabar en el copago eso tiene que ser una solución precedida de un pacto de Estado entre los principales partidos políticos. Mi ídolo, que es el profesor Barea, se le ocurrió decir: oiga en los hospitales el servicio es la sanidad pero esto no es un restaurante. La comida que se la pague el paciente. Y tiene razón.

-Pero los políticos han tenido mucha culpa de hacer creer a los ciudadanos que son ricos. ¿Cómo van a cambiar esa visión?

Vela. Con medidas ejemplarizantes. En la época socialista el Ayuntamiento era el polideportivo, la biblioteca o el auditorio. Luego llegaron los campos de césped artificial. Tu pueblo si no tiene todo esto no vale. ¿Tenemos la culpa de eso? Sí, pero los políticos estamos denostados. Mi sueldo y el de este señor (Verdeguer) son 57.000 euros brutos al año. Cada mañana me levanto y digo estoy aquí porque quiero. Nadie me ha puesto una pistola.

Verdeguer. Aquí en la Comunitat tenemos unas infraestructuras espectaculares: carreteras, polideportivos... puede ser discutible si hacían falta pero están ahí. El endeudamiento se ha utilizado para hacer cosas. Inversiones se han acometido muchas y por lo tanto ya no se van a tener que acometer en un plazo corto. Hay que aprovechar esas infraestructuras para hacer de la Comunitat un sitio muy atractivo desde el turismo, inversión y cooperación empresarial. Hay un estado de bienestar que la sociedad nos pide mantener. Muchas cosas se van a tener que hacer por consenso entre partidos, sindicatos y sociedad. Y volviendo a lo micro, que es mi obsesión, una manera clara es aplicar medidas de evaluación de seguimiento a todo lo que hagamos.

-¿De qué manera?

Verdeguer. Los presupuestos muchas veces se hacen por inercia. Eso ha acabado. La manera de tomar decisiones es evaluar y hacer seguimiento de las medidas. ¿Vale la pena determinada participación, ayuda y sector? Hay que priorizar.

-Una vez aclarado el pago de la nómina, ¿cuándo van a cobrar los proveedores?
Vela.  Siempre me ha gustado una frase: se cogen más moscas con una cucharadita de miel que con un barril de vinagre. A la hora de tomar medidas impopulares, que las va a haber, más miel que vinagre. Lo que hay que arreglar es que no haya parados; impagos no hay sino retrasos en los pagos. En los mercados financieros no podemos actuar pero sí tenemos margen en el presupuesto y en economía. Lo de Grecia es el punto de inflexión en los mercados financieros y la cosa va a cambiar. La prima de riesgo bajará 'poquet a poquet'. El mercado de deuda es donde la Generalitat tiene operaciones que van venciendo y si el mercado se cierra no la renuevas ni haciendo el pino. ¿No renovar una operación qué significa? Que la tienes que amortizar y si no lo haces incurres en default (impagos) y entonces los mercados te matan.

-¿Y qué tiene que ir al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Vela. Pues la autorización de endeudamiento a comunidades. Aquí no hacemos barbaridades, aquí no se lleva el dinero nadie, aquí no se derrocha nada pero si yo tengo un endeudamiento déjame emitirlo que yo tengo que pagar a mis proveedores. Una nómina no se puede dejar de pagar, sería el caos. Y otra causa más por la que no hay liquidez es por decisiones arbitrarias.

-¿De quién?

Vela. No voy a ser victimista ni criticar al Gobierno central, no es mi abecé, pero ha tomado decisiones arbitrarias contra las comunidades como fue el famoso fondo de competitividad del modelo de financiación.

-¿Y cuál es el mensaje que quiere mandar a los proveedores?

Vela. Van a cobrar. Primero les diría: gracias por aguantar. Pero si la administración paga con mucha lentitud es porque esos mercados financieros están cerrados; porque ese fondo de competitividad de 633 millones de euros si la ministra me lo ingresa me permitiría reducir plazos de pago y que cobre mucha gente. Es un atraco a mano armada porque ese fondo está previsto para las comunidades con financiación per cápita es por debajo de la media.

-Se va a pagar. ¿Cuándo?

Vela. Me comprometo a que si el fondo de competitividad se ingresa y la situación de los mercados se normaliza, la deuda se renueva y el Ministerio autoriza los niveles de endeudamiento, en el plazo de un mes ha cobrado todo el mundo. Y si no es así me seguiré levantando todos los días y en vez de mirar a mis hijas miraré una web con el diferencial respecto al bono alemán para ver en cuánto está la prima de riesgo. También entono el mea culpa porque no hemos sabido lograr una financiación per cápita.

-¿Van a tomar medidas de ajuste en Canal 9?

Vela. El tema de las televisiones autonómicas es insostenible. Para que los valencianos veamos el fútbol, los informativos o la pilota no hacen falta esas estructuras. El Estado de las autonomías es bueno el problema es cómo se ha creado.

-Turismo y construcción. ¿Dos sectores con un futuro distinto?
Verdeguer. El turismo es una actividad que consumen todos los que no residen en la Comunitat. Es una exportación de servicios. En la construcción hay un exceso de oferta y hay que ofrecer esas segundas viviendas a inversores internacionales. Por mi trabajo anterior, hay que darle prioridad a las medidas de impulso a la internacionalización.

-¿Qué peso tiene en la recuperación la salida al exterior?

Verdeguer. Es una guinda a un pastel en la que entran muchos factores de competitividad. Detrás tiene formación, tamaño de empresas, cooperación e innovación. La internacionalización es generadora de empleo. Las empresas menos vulnerables son las que salen a los mercados exteriores. Las fronteras se han quedado estrechas.

-Hay empresas fuertes con problemas de liquidez. ¿Qué consejos les puede dar?

Verdeguer. Me resulta complicado dar consejos porque es una osadía decir lo que tienen que hacer. Tenemos que acompañarles. El mercado nuestro es muy pequeño. El que no haya explorado otros mercado está muy condicionado. No se internacionaliza de la noche a la mañana. Sacar tu producto lleva su tiempo. Consejos entre comillas: uno, nuestro mercado limitado; dos, hay un elemento clave como es la formación y tres ¿cuál es nuestro problema?: somos malos vendedores porque está mal visto pero todo el mundo es vendedor de sí mismo. Añadiría el tema de la cooperación empresarial con otros países e incluso internamente y luego vertebrar entre nuestra mediana y gran empresa y pequeña empresa.

-¿Cuál va a ser la posición respecto a las dos cajas CAM y Bankia?

Verdeguer. Estamos en ontacto con el Banco de España para tratar de dar una salida a la CAM. Todo lo que sea inyección de liquidez en la CAM es bien recibida. El tema Bankia (que ha salido a Bolsa) vamos a ver la respuesta minorista.

Vela, antes de terminar, desveló que cuando Camps le llamó pensó «menudo marrón». El presidente le dijo: «Estás en el mejor sitio y en el mejor momento para hacer cosas que no se han hecho". Vela dijo sí: «Creo que es verdad y creo que Camps ha hecho una cosa, ha buscado personas para los sitios y no al revés. El mejor ejemplo es Enrique Verdeguer». Comienza el plan de la doble V.